Garantievoorwaarden

Particulieren:

De wettelijke rechten van de consument inzake garantie zijn opgenomen in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21.09.2004). Het betreft hier niet de algemene garantieregeling tegen verborgen gebreken die is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1641 tot 1649).

Sinds 1 januari 2005, datum van inwerkingtreding van deze wet, heeft de beroepsverkoper de wettelijke verplichting om de consument een consumptiegoed te leveren dat beantwoordt aan de verkoopovereenkomst.  De wet biedt de consument in geval van gebrek aan overeenstemming van een consumptiegoed gekocht bij een verkoper, een wettelijke bescherming gedurende 2 jaar vanaf de levering van het goed.

Professionele gebruiker:

Indien u een product heeft gekocht in het kader van uw professionele activiteit (factuur met btw-nummer), kunt u “niet” genieten van de wettelijke garantie toegekend aan de consumenten.  De verkoper heeft in dit geval echter de plicht: de beperkte garantie waarin eventueel voorzien is toe te passen

Beperkte garantiebepalingen

Deze beperkte garantie is toepassing op de GTV producten.  GTV garandeert dat het product op het moment van aanschaf vrij is van materiaal- en fabricagefouten (Beperkte garantie).

Deze Beperkte Garantie is onderhevig aan de volgende voorwaarden en bepalingen:

 1. De beperkte garantie wordt alleen toegekend aan de originele koper van het product. 
 2. Deze beperkte garantie is 12 maanden geldig, te beginnen bij de originele leveringsdatum van het product en 3 maanden geldig op de accessoires (zowel bijgesloten in het pakket van het product of apart verkocht)
 3. De klant dient een BEWIJS VAN AANKOOP  voor te leggen indien deze Beperkte garantie wordt geclaimd.
 4. Tijdens de garantieperiode zal GTV, naar eigen goeddunken, kosteloos en in overeenstemming paragraaf 8, een defect product repareren of vervangen.  Reparatie of vervanging dat het gebruik van een ander maar gelijkwaardige eenheid betekenen.  GTV retourneert het gerepareerde product of een ander functioneel equivalent product in werkende staat aan de klant.  Alle vervangen beschadigde (onder)delen worden het eigendom van GTV.
 5. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de originele hardwarecomponenten van het product, en is niet van toepassing op software of andere apparatuur
 6. Als GTV het product repareert of vervangt, valt het gerepareerde of vervangen product onder de resterende garantieperiode of gedurende (3) maanden vanaf de datum van de reparatie of vervanging, de langstdurende geldt. 
 7. Voordat u een apparaat inlevert voor reparatie, zorgt u dat u een reservekopie van gegevens maakt, en dat u vertrouwelijke en persoonlijke informatie en informatie die uw persoonlijk eigendom is van het product verwijdert. GTV is, wanneer u geen reservekopie maakt van uw gegevens, niet verantwoordelijk voor schade of verlies van programma’s, gegevens of verwisselbare opslagmedia of software geïnstalleerd door derden.
 8. Deze beperkte garantie is niet van toepassing als het defect is veroorzaakt door één van de onderstaand

-       Het serienummer, datumcode van het accessoire of IMEI nummer, watermerk of garantiezegel is verwijderd, gewist, beschadigd, veranderd of onleesbaar, of

-       De beschadiging van het product is het resultaat van normaal verbruik, of

-       Het defect is veroorzaakt doordat het product op een manier is gebruikt die niet in overeenstemming is met de handleiding, het resultaat is van ruwe omgang, blootstelling aan vocht, vloeistof of extreme temperaturen of omgevingsfactoren, of plotselinge verandering van deze factoren, corrosie, oxidatie, ongeoorloofde verandering of aansluiting, ongeoorloofde opening of reparatie, reparatie door het gebruik van niet goedgekeurde reserveonderdelen, ongelukken, natuurgeweld of andere handelingen buiten het de redelijke controle van GTV (inclusief maar niet beperkt tot defecten van wegwerpproducten, zoals batterijen, die van nature een beperkte levensduur hebben, en breken of beschadiging van antennes), tenzij het defect direct is veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten.  Deze beperkte garantie dekt niet de fysieke schade op het oppervlak van het product, inclusief maar niet beperkt tot scheuren of krassen op het Lcd-scherm of cameralens, of

-       De gebreken zijn veroorzaakt doordat de batterij is kortgesloten of doordat de zegels van de batterijomhulling of cellen zijn verbroken of vertonen tekenen dat er mee is geknoeid, of daar dat de batterij in niet gespecificeerde apparatuur, of

-       Het defect is veroorzaakt door een defect van het mobiele netwerk of ander systeem, of

-       De software van het product dient te worden geüpgraded door wijzigingen in het mobiele netwerk, of

-       Het defect is veroorzaakt door het feit dat het product is met of is aangesloten op een accessoire die niet goedgekeurd werd door het merk of is gebruikt op een onbedoelde wijze en als kan worden aangetoond door GTV dat zo’n defect niet een gebrek is van het product zelf

 1.  In het geval van storing van het product dient de klant de volgende handelingen te  verrichten.

-       Raadpleeg de gebruikshandleiding om het probleem te herkennen en eventueel te verhelpen

-       Als het probleem niet kan worden opgelost door de handleiding te raadplegen, dient de klant contact op te nemen met de helpdesk van het product of de website te raadplegen

 1. Deze beperkte garantie vermeldt de complete garantie die GTV verleent aan de klant

In geen geval zal GTV onder deze beperkte garantie aansprakelijke worden gehouden voor gederfde winst, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van gebruik van het product of begeleide apparatuur of indirecte, incidentele schade of gevolgschade of wat voor beschadigingen dan ook.  Elke aansprakelijkheid voor zo’n verlies of zo’n beschadigingen wordt afgewezen voor zover wettelijk voorschriften dit toestaan.  Ieder geval is de volledige aansprakelijkheid van GTV en zijn leveranciers onder elke voorwaarde van deze beperkte garantie beperkt tot het bedrag dat de klant daadwerkelijk betaald heeft voor de hardware.  GTV verwerpt of beperkt de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of de dood als resultaat van haar veronachtzaming, voor defecten in het producten als gevolg van veronachtzaming van haar kant of de fabrikant.

 1.  Deze beperkte garantie zal door GTV van tijd van tijd vernieuwd worden.  Bezoek de website www.gtv.be voor de nieuwste versie van de beperkte garantie van het product.Print Printvriendelijke paginaGTV | Gentsesteenweg 125 | 8530 Harelbeke | T 056 730 730 | F 056 730 731 | www.gtv.be | info@gtv.be | | Verkoopsvoorwaarden | Privacy