Ik wens meer info / offerte
Tetra

Entropia Digital is een mobiel bedrijfstelecommunicatie netwerk die vandaag uit meer dan 240 zendmasten bestaat en waarbij iedere mast verbonden is met digitale straalverbindingen.

Het netwerk is bestemd voor de professionele eindgebruiker en wordt voortdurend van extra capaciteit voorzien. Door het toepassen van de trunking-techniek is optimaal radioverkeer voor zowel spraak- als datacommunicatie mogelijk tussen mobilofoons, portofoons en datamodems onderling en naar een centraal punt via een streng beveiligd datacenter. 

Medegebruik behoort tot het verleden en een klant hoeft niet zelf te investeren in netwerkinfrastructuur. Er wordt steeds fors geïnvesteerd in de uitbreiding van het digitale dekkingsgebied in België en Nederland. Op verzoek plaatst Entropia een deel van zijn netwerkinfrastructuur op terreinen van eindklanten, om op die manier een sterke dekking op het terrein van de klant aan te kunnen bieden.  

Een netwerk is onderhevig aan verschillende parameters, zoals weer, radio propagatie, dekkingsgebied, enzovoort. Entropia bewaakt zijn netwerken 24/24 - 7/7. De dienst wordt in de vorm van een abonnment aangeboden.

Het netwerk van Entropia is geschikt voor verschillende digitale communicatie toepassingen in spraak en data zoals One-to-many, One-to-One, M2M, Short data verkeer, Telemetrie applicaties, het verzenden en ontvangen van meetgegevens, enzovoort.

 • Groepsgesprek
  Het groepsgesprek is een van de standaard oproepvormen en wordt gekenmerkt door een zeer snelle gespreksopbouw. Toegang tot het gesprek wordt daarbij verzekerd door het toekennen van prioriteit. Alle gebruikers binnen een groep kunnen de gesprekken van de eigen groep meeluisteren en initiëren.

 • Multi-groepen
  Er kan een oproep worden gedaan die bestemd is voor meerdere groepen binnen een onderneming. Vooraf wordt er een indeling in groepen gemaakt, zodat altijd uitsluitend die eenheden opgeroepen worden die vooraf zijn geprogrammeerd.

 • Individuele oproep
  Het is mogelijk een gebruiker selectief op te roepen. Een dergelijke oproep maakt communicatie tussen afzonderlijke personen mogelijk. Een selectieve oproep kan zowel in simplex als full-duplex mode gemaakt worden.

 • Spraakcommunicatie
  Het Entropia-netwerk biedt middels zogenaamde "push-to-talk"de mogelijkheid tot directe voice-communicatie tussen gebruikers.De spraak is van uitstekende kwaliteit, wordt digitaal gecodeerd en is niet af te luisteren. Deze push-to-talk faciliteit is essentieel voor bedrijfskritische toepassingen en een verbinding wordt gegarandeerd binnen 300 mSec opgebouwd.Zowel half-duplex als full-duplex spraak verbindingen zijn mogelijk. Via eenvoudige configuratie is dit in te stellen. Naast het één op één verkeer (selectieve oproep) zoals bij een mobiele telefoon, biedt het Entropia Digital netwerk nog vele andere oproep- en communicatie faciliteiten.

 • Indeling in groepen
  Binnen TETRA wordt onderscheid gemaakt tussen individuele oproepen en groepsoproepen. Een deelnemer kan lid zijn van meerdere groepen terwijl het binnen het systeem mogelijk is om dynamisch groepen te formeren. Verschillende prioriteiten waaronder ook pre-emptief zorgen voor een juiste afhandeling van de gesprekken. Uiteraard worden de maximale prioriteiten per gebruiker door het centrale systeem geautoriseerd.

 • Algemene oproep
  Hiermee wordt een oproep bedoeld die bestemd is voor meerdere groepen binnen een onderneming. Ook hier worden alleen die eenheden opgeroepen die vooraf zijn geprogrammeerd in de algemene oproep groep.

 • Groepsgesprek
  Het groepsgesprek is een van de standaard oproepvorm in een TETRA trunkingsysteem. Deze stelt alle gebruikers binnen een subgroep in staat de gesprekken van de eigen subgroep mee te luisteren en te initieren.

 • Selectieve oproep
  Naast de groepsoproep bestaat de mogelijkheid een gebruiker selectief op te roepen. De selectieve oproep maakt communicatie tussen afzonderlijke personen mogelijk.

 • Noodoproep
  In het systeem is de noodoproep de oproep met de hoogste prioriteit. Er kunnen twee alternatieven worden geprogrammeerd
 1. Op de eerste plaats in de wachtrij
 2. Onderbreking van een bezet kanaal
Als voor alternatief 1 gekozen wordt en alle kanalen bezet zijn, wordt de noodoproep op de eerste plaats in de wachtrij gezet. Zodra een kanaal vrij komt, wordt dit bezet door de gebruiker met de noodoproep.

Als voor alternatief 2 gekozen wordt en alle kanalen bezet zijn, zoekt de trunking controller naar het gesprek met de laagste prioriteit. Dit kanaal wordt dan onderbroken en bezet door de noodoproep.
 • Bezetsignaal bij volledig bezet systeem
  Hoewel trunking systemen de kanaalcapaciteit aanzienlijk beter benutten dan conventionele communicatiesystemen en het in de praktijk vrijwel niet gebeurt, kan het voorkomen dat alle kanalen bezet zijn. De gebruiker wordt door een "telefoonachtige" in-gesprektoon op de hoogte gebracht van het feit dat het systeem bezet is. Een gebruiker die zijn zendtoets indrukt terwijl alle systeemkanalen bezet zijn, krijgt deze in-gesprektoon te horen totdat hem een kanaal toegewezen kan worden of totdat hij de zendtoets loslaat. Een ander akoestisch signaal geeft de gebruiker van de mobilofoon/portofoon aan dat hij zich buiten het dekkingsgebied bevindt.

 • Wachtrij en beantwoording door het systeem
  Alle gebruikers die toegang tot het systeem zoeken terwijl alle kanalen bezet zijn, worden in een wachtrij geplaatst. Zij krijgen dan een kanaal toegewezen volgens een vastgesteld prioriteit niveau en in volgorde van oproep (FIFO = First-In-First-Out).

  Zodra er een kanaal vrij komt, meldt de trunking controller zich bij de eerste mobilofoon of portofoon in de wachtrij d.m.v. een systeem-antwoord in de vorm van een serie korte akoestische signalen. Dankzij deze voorziening kan de gebruiker zijn microfoon neerleggen als hij een in-gesprektoon gehoord heeft, en op de automatische beantwoording wachten.
 • Automatische herhaling van de oproep
  Als een verzoek om toewijzing van een kanaal wegens slechte signaalomstandigheden of storingen van de trunking controller niet kan worden ontvangen, dan zendt de mobilofoon of portofoon automatisch de oproep zolang uit totdat het verzoek door de centrale wordt beantwoord. Zodra een oproep geïnitieerd is, wordt deze automatisch zoals hiervoor beschreven voltooid, ook als intussen de spraaktoets wordt losgelaten. Om toegang tot het systeem verder te garanderen vinden de automatische herhalingen plaats met willekeurige tussenpozen, om de mogelijkheid van botsingen op het controlekanaal te voorkomen.
 • Beveiliging tegen foutieve verbindingen
  Door de digitale air interface vindt voortdurend communicatie plaats tussen de centrale controller en de portofoon(s). Hierdoor is het uitgesloten dat een willekeurige gebruiker zich op een kanaal kan meeluisteren zonder vooraf te zijn geautoriseerd door het systeem.

  Hierdoor zal het in de praktijk niet voorkomen dat gesprekken door elkaar zullen gaan lopen. De digitale air interface zorgt tevens voor een uitstekende bescherming tegen medegebruikers op de verkeerskanalen. Analoge (stoor) signalen worden eenvoudig niet hoorbaar gemaakt. De audiokwaliteit van de digitale verbinding blijft onder alle omstandigheden uitstekend binnen de reikwijdte van het systeem.
 • Uitzending van kanaaltoewijzingen op het controlekanaal
  Zodra aan een groep een kanaal is toegewezen, wordt deze toewijzing via het controlekanaal voortdurend uitgezonden, gedurende de periode dat deze subgroep het kanaal gebruikt. Op deze wijze is men ervan verzekerd dat nieuw ingeschakelde mobilofoons/portofoons naar het juiste kanaal geschakeld worden, d.w.z. het kanaal waarover zij verbinding met de overige gebruikers van hun subgroep hebben. Deze functie wordt ook wel 'Late Entry' genoemd.

  Ook kent Tetra de zogenaamde Direct Mode. Dit houdt in dat radio's onderling met elkaar kunnen communiceren zonder dat er een netwerk is. Een voorwaarde hiervoor is wel dat ze in elkaars radio bereik zijn.
 • Telefoonkoppeling
  Bij een telefoonkoppeling tussen het radionetwerk en de PABX van de cliënt wordt de radio opgenomen als een telefoonextensie met alle functionaliteiten die toegestaan zijn vanuit de PSTN.Print Printvriendelijke paginaGTV | Gentsesteenweg 125 | 8530 Harelbeke | T 056 730 730 | F 056 730 731 | www.gtv.be | info@gtv.be | | Verkoopsvoorwaarden | Privacy